List of the national and ministerial level scientific and technological achievement awards for the Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences

Published:January 30, 2018 Access Times:
 

No.

Achievements

Year of Awards

Award Level

 National and Ministerial level

Principal Participants

No. of Award Certificates    

1

Geological Map of Asia (1/5,000,000)

1978

Technology

Conference

   

 005047

2

Geological Map of the People's Republic of China (1/4,000,000)

1978

As Above

   

 As Above

3

Geological and Mineral Atlas of the People's Republic of China

1978

As Above

   

 As Above

4

1/1,000,000 International Division of a Comprehensive Geological Map

1978

As Above

   

 As Above

5

The Metallogenic Regularity and Prospecting Direction of Chromite Deposits in the Midwest Qilian Mountains

1978

As Above

   

 As Above

6

Stratigraphic Table and Paleontology Atlas of China’s Major Regions

1978

As Above

   

 As Above

7

Sinian Stratotype Section in Ji County

1978

As Above

   

 As Above

8

Metallogenic Regularity of Chromite Deposits in Tibet

1978

As Above

   

 As Above

9

Sinian Stratigraphic Section in East of the Yangtze Three Gorges

1978

As Above

   

 As Above

10

The Tectonic Characteristics of China

1978

As Above

The Second prize of Scientific and Technological Progress

Huang Jiqing, Xiao Xuchang, Ren Jishun, Jiang Chunfa, Zhao Qinglin, Cui Shude, Liu Yongquan

 0005799

11

The Basic Characteristics of the Metallogenic Conditions of the Main Minerals in China

1978

As Above

 

Guo Wenkui, Chu Xuchun, Liu Menggeng, Wen Guang, Zheng Zheng, Wang Shaowei

   As Above

12

Discussion on the Crustal Development from the Perspective of Multi-Cycle Tectonic Movement

1978

As Above

   

   As Above

13

Some Basic Problems and Working Methods of Metamorphic Rocks

1978

As Above

 

Cheng Yuqi, Shen Qihan, Liu Guohui, Wang Zejiu

   As Above

14

The Sinian Suberathem Fossil and Its Stratigraphic Significance

1978

As Above

 

Xing Yusheng, Liu Guizhi

 As Above

15

Stages Establishment of Devonian in South China and Its Major Progress

1978

As Above

   

 As Above

16

The World's Tallest Dinosaur Fossil

1978

As Above

   

 As Above

17

The Assemblage Characteristics of Cretaceous-Tertiary Sporopollen and Ostracods in Songliao and Jianghan Basin

1978

As Above

 

Zhao Yingiang, Wang Daning, Su Deying, Li Yougui, Yu Qingshan

 As Above

18

Insect Fossil of Order Diptera in the Eocene in Fushun Coalfield, Liaoning

1978

As Above

   

 As Above

19

Correlation of Coal Seams in Baoding Mining Area of Dukou Coalfield

1978

As Above

   

 As Above

20

Distribution Map of the Basic-Ultrabasic Rocks in China and Its Instructions

1978

As Above

   

 As Above

21

Discovery of a Number of New Minerals in China

1978

As Above

   

 As Above

22

Main Coal Measure Strata in Fujian

1978

As Above

   

 As Above

23

Prospecting Methods for Potassium, Oil and Salt in Jianghan Basin

1978

As Above

   

 As Above

24

Metallogenic Regularity and Prospecting Indicator, Method and Direction of Iron (Copper) Deposits in Volcanic Areas of Ningwu

1978

As Above

   

 As Above

25

Geological Maps of China and Asia (1/5,000,000)

1982

1

 

Wang Xiaoqing, Chu Xuchun, Huang Jiqing, Guo Wenkui, Cheng Yuqi, Wang Shaowei, Li Tingdong, Geng Shufang, Li Chunyu

 00010 

National Natural Science Award

26

The Tectonic Characteristics of China

1982

2

 

Huang Jiqing, Xiao Xuchang, Ren Jishun , et al.

 00263

National Natural Science Award

27

Sinian Suberathem of China

1982

3

 

Xing Yusheng , et al.

 00808

National Natural Science Award

28

Stratigraphy of China

1985

 

1

Xiang Liwen, et al.

 

29

Sinian-Cambrian Boundary of China

1985

 

1

Xiang Liwen, et al.

 

30

Tectonic Map of Asia and Its Instruction (1/8,000,000)

1985

 

2

Li Chunyu, Wang Quan, Liu Xueya, Tang Yaoqing

 

    31

Classification, Naming and Identification Characteristics of Volcanic Rocks

1985

 

2

Li Zhaonai, Wang Bixiang, Wang Fubao,

Wang Songchan , et al.

 

32

Origin of Chromite Deposits in China

1985

 

3

Wang Hengsheng, Bai Wenji, Wang Bingxi,

Chai YaoChu , et al.

 

33

Regional Distribution and Prospecting Direction of Iron Deposits in China

1985

 

3

Ning Jisheng, Li Yongsen , et al.

 

34

Distribution and Prospecting Direction of Metamorphic Siliceous Iron Deposits in Eastern Hebei

1985

 

3

Shen Qighan , et al.

 

35

The Trace Zircon Dating Method and the Establishment of Super-Clean Laboratory

1985

 

3

Liu Dunyi , et al.

 

36

Preparation of Geological Map of Africa

1985

 

4

Chu Xuchun, Fan Benxian

 

37

Specific Glass Development

1985

 

4

Yang Huining , et al.

 

38

Permian Paleomagnetism of Emei and Taiyuan

1985

 

4

Zhang Zhengkun , et al.

 

39

Palaeogeographic Atlas of China

1986

 

1

Wang Hongzhen, Ma Lifang, Qiao Xiufu,

Liu Benpei, Xie Liangzhen , et al.

 KJ-86-2-2-1

40

Micropalaeophytes Fascicle of the Cenozoic Palaeobiota in the Shelf of the East China Sea

1990

 

2

Sun Mengrong, Li Zengrui, Liu Zongyun,

Wang Naiwen, Wang Chongyou

 

41

Devonian-Carboniferous Boundary in Muhua, Guizhou

1986

 

2

Hou Hongfei, Ji Qiang , et al.

KJ-86-2-1-1

42

The Terminal Precambrian Paleontology in China and Its Stratigraphic Significance

1986

 

2

Xing Yusheng, et al.

 

43

The Precambrian and Its Isotopic Chronology in the Taihang Mountains-Mount Wutai Area

1986

 

3

Liu Dunyi, Wu Jiashan

KJ-86-3-73

44

Metallogenic Regularity of Ultrabasic Rocks and Chromite Deposits in Anduodongqiao and Qusongluobusha, Tibet

1986

 

3

Bai Wenji, Wang Xibin, Sun Deshu,

Yu Zuxiang

 

45

Construction Method of the Purification Laboratory of Samarium and Neodymium Chronology

1986

 

3

Zhang Zongqing, Ye Xiaojiang

KJ-86-3-74

46

Non-Kimberlite Type Diamond in Tibet

1986

 

3

Yan Binggang, Fang Qingsong, Liang Rixuan,

Sun Deshu

KJ-86—3-19

47

Metallogenic Characteristics and Distribution of the Metal Minerals in Nu River-Lancang River-Jinsha River Region

1986

 

3

Li Yongsen, Zhou Weiqin, Chen Wenming

KJ-86-3-21

48

Microflora of the Late Cretaceous-Tertiary Oil-Bearing Basins in Qingxin Area

1986

 

3

Wang Daning, Sun Xiuyu, Liu Junying,

Zhao Yingniang

KJ-86-3-45

49

Palaeontology of the Permian and Triassic, Dalongkouan Stage in Jimusaer, Xinjiang

1986

 

3

Yang Jiduan, Qu Lifan, Cheng Zhengwu,

Zhou Tongshun

KJ-86-3-44

50

Experimental Technologiesfor Ar/Ar Dating Method and Measurement of Geological Samples

1986

 

3

Fu Yunlian, Luo Xiuquan, Zhang Sihong

KJ-86-3-5

51

Crustal Deformation and Microstructures

1986

 

4

Xu Zhiqin

KJ-86-4-59

52

Late Paleozoic Strata in Southwestern Fujian, Ore - Controlling Strata and Structures in Makeng Iron Deposit

1986

 

4

Gao Lianda, Chen Bingwei, Zhu Xiufang,

Ai Changxing

KJ-86-4-1

53

LJL-82 Type Dongfang Compass

1986

 

4

Han Tonglin

KJ-86-4-43

54

Simulation of the Formation Mechanism of Makeng Iron Deposit in Fujian

1986

 

4

Liang Xiangji, Cheng Lixian, Qu Guolin

KJ-86-4-2

55

Carboniferous Strata and Their Biota in the Southwestern Margin of Tarim Basin

December, 1986

 

2

Zhao Zhixin, Han Jianxiu, Wang Zengji,

Wang Zhi ( the second prize of Science and Technology Progress Award of Xinjiang Autonomous Region

 

56

The Relationship between the Contact of Intrusive Rocks and Carbonate Rocks with the Formation of Skarn and Iron Deposit

1986

 

4

Liang Xiangji, Li Dexing, Zhang Zhongming

KJ-86-4-3

57

The Quaternary Sedimentary and Paleoclimate Study of the Volcanic Lakes in Tianyang

1986

 

2

Huang Chengyan

KJ-86-2-37-3

58

Ljl-82 Type Dongfang Compass (Invention Award)

1987

4

 

Han Tonglin

National Science and Technology Invention Award

59

Preparation and Study of Metal Metallogenesis in China

1987

 

1

Guo Wenkui, Liu Menggeng, Wang Yongqin,

Liu Lansheng, Wang Yousong

KJ-87-1-3-3

60

Sedimentary Facies of the Ming Tombs Area in Beijing

1987

 

3

Song Tianrui, Gao Jian

KJ-87-3-16-1

61

Tectonic Evolution of "Sanjiang" Region

1987

 

3

Chen Bingwei, Ai Changxing

 

62

Paleogeography Atlas of China

1987

2

 

Wang Hongzhen, Chu Xuchun, Liu Benpei,

Ma Lifang, Qiao Xiufu, Min Longrui, Liu Xun

National Natural Science Award

63

Tectonic Map of Asia (1/8,000,000)

1987

3

 

Li Chunyu, Wang Quan, Liu Xueya,

Tang Yaoqing

National Natural Science Award

64

Ophiolite in Tibet

1988

 

2

Wang Xibin, Bao Peisheng, Deng Wanming,

Wang Fangguo

Completed in 1982

KJ

-88-2-4-1

65

The Formation, Evolution and Plate Dynamics of the East Qinling Mountain Chain

1988

 

2

Xu Zhiqin, Lu Yilun, Tang Yaoqing,

Zhang zhizao

Completed in May 2008 KJ-88-2-13-1

66

Active Tectonics in Tibet

1988

 

3

Han Tonglin

KJ-88-3-1

67

Characteristics of Gabbro and Granite and Their Relationship with Iron Deposits in the Eastern Sector of the Northern Tianshan Mountains, Xinjiang

1988

 

3

Wang Bixiang

KJ-88-3-2-1

68

Experimental Study on the Formation Mechanism of Metasomatic Rocks and the Coexisting Iron Deposits in Sedimentary and Metamorphic Rocks

1988

 

4

Liang Xiangji, Qiao Li

KJ-88-4-1-1

69

Data Processing Procedures of Ar/Ar Fast Neutron Activation Age Determination

1988

 

4

Fu Yunlian

KJ-88-4-2-1

70

Overviews of the Tectonic Evolution of the Himalayan Lithosphere

 1989

 

1

Xiao Xuchang, Li Tingdong, Li Guangcen,

Chang Chengfa, Yuan Xuecheng

KJ-89-1-8

71

Tabulatomorphic Corals (the First and Second Volumes)

 1989

 

2

Lin Baoyu, Chi Yongyi, Jin Zhuntai,

Li Yaoxi, Yan Youxi

KJ-89-2-43

72

Granite in Eastern China

 1989

 

3

Zhang Dequan, Sun Guiying

KJ-89-3-29

73

The Important Graptolite Fauna of the Middle and Upper Ordovician in Chongyi-Yongxin Area, Jiangxi

 1989

 

3

Huang Zhigao, Xiao Chengxie, Xia Tianliang

KJ-89-3-26

74

Biostratigraphy and Event Stratigraphy of the Permian-Triassic in Northern Sichuan and Southern Shanxi

 1989

 

3

Li Zishun, Zhan Lipei, Zai Jinye

KJ-89-3-37

75

Sedimentary Formation and Tectonic Evolution of the Mesozoic and Cenozoic Basins in Eastern China

 1989

 

3

Liu Xun, Fu Derong

KJ-89-3-25

76

Direct Determination of the Pb/Pb Ages of Single-Grain Zircon by Using the Thermal Emission Mass Spectrometer

 1989

 

3

Liu Dunyi, Zhao Dunmin, Li Bai

KJ-89-3-27

77

Study on the Genesis of Ophiolite and Chromite in Hongguleleng of Xinjiang and Hegenshan of Inner Mongolia

 1989

 

3

Bai Wenji, Li Hang, Wang Shurong

KJ-89-3-20

78

Metamorphic Geology of Fuping Group

 1990

 

2

Wu Jiashan, Geng Yuansheng, Xu Huifen,

Jin Longguo, He Shaoying

KJ-90-2-38

79

Study on the Relationship between Mineral Inclusions and Geochemistry of the Gold Deposit and Its Metallogenesis in Suichang-Longquan Volcanic Areas, Zhejiang

 1990

 

4

Wang Bixiang, Zhang Yuanqi, Yang Chonghui

KJ-90—4-19

80

The Archean Metamorphic Rocks in Central and Southern Mongolia

 1991

 

2

Shen Qihan, Zhang Yinfang, Gao Jifeng, Wang Ping

KJ-91-2-4

81

Multi-Cycle Evolution and Metallogenesis of Tianshan Mountains

 1991

3

2

Wang Zuoxun, Wu Jiyi, Lu Xizhao,

Zhang Jinguo, Liu Chengde

KJ-91-2-43

 National Prize for Natural Sciences

82

Memoir on the Tectonic Evolution of the Himalayan Lithosphere-Paleontology in Tibet (Strata of Tibet)

 1991

 

2

Lin Baoyu, Wang Naewen, Liu Guifang,

Wang Sien, Sheng Huabin

KJ-91-2-44

83

Metamorphic Rocks and Volcanic Rocks in Tibet

 1991

 

2

Liu Guohui, Jin Chengwei, Wang Fubao,

Wang Songchan, Wang Bixiang

KJ-91-2-45

84

The Proterozoic Sedimentary Rocks in North China

 1991

 

3

Song Tianrui, Zhao Zhen, Wang Changyao, Yang Huining, Liu Zhongqiu

KJ-91-3-47

85

The Physical and Chemical Conditionsfor the Formation of the Honglazi Type Gold Deposits in China

 1991

 

3

Liang Xiangji, Qiao Li, Wang Fusheng

KJ-91-3-48

86

Management System and Application Procedures of the Petrochemistry and Geochemistry Database of Volcanic Rocks

 1991

 

3

Shang Ruxiang, Li Dexing, Zeng Guangyu

KJ-91-3-49

87

Filament Pretreatment Table of the

Mfd-I Type Mass Spectrometer

 1991

 

3

Xu Yingjie, Liu Dunyi, Zhang Yuhai,

Wang Lutong

KJ—91-3-50

88

Experimental Method for Ca/Sr Separation by Leaching with Citric Acid

 1991

 

4

Wang Xueying, Liu Fengxiang

KJ-91-3-52

89

The Strata and Sporopollen Assemblages of the Permian-Tertiary in Northern Xinjiang

 1991

 

3

Yu Jingxian, Zhang Wangping, Hou Jingpeng,

Qu Lifan, Sun Mengrong

KJ-91-3-52

90

Present Situations and Countermeasures of the Basic Research at Ministry of Geology and Mineral Resources

 1991

 

4

Geng Shufang, Wang Bingxi, Huang Zhigao,

Sun Deshu, Lu Chunrong

KJ-91-4-53

91

The Plate Tectonics between Cathysia Land and Angara Land in China

 1991

 

3

Wang Quan, Liu Xueya, Li Jinyi

KJ-91-3-58

92

Metamorphic Geology of the Guangping Group in Northern Qinling Mountains

 1992

 

3

Zhang Shouguang, Wan Yusheng, Cong Yuexiang

KJ-92-3-29

93

The Great Qinghai-Tibet Ice Sheet

 1992

 

3

Han Tonglin

KJ-92-3-31

94

Study on the Main Tectonic Problems and Its Relationship with Metallogenesis in Sanjiang Area

 1992

 

3

Chen Bingwei, Li Yongsen, Qu Jingchuan,

Zhu Zhizhi, Wang Kaiyuan

KJ-92-3-32

95

Experimental Study on the Formation Mechanism of Stannum-Bearing Biotite Granite

in Northern Guangxi

 1992

 

3

Liang Xiangji, Qiao Li, Wang Fusheng

KJ-92-3-33

96

Major Geological Events of Early Precambrian in North China Platform

 1992

 

2

Wu Jiashan, Geng Yuansheng, Shen Qihan,

Liu Dunyi, Li Zilong

KJ-92-2-34

97

The Orogenic Process of the Songpan-Ganzi Orogenic Belt

 1992

 

2

Xu Zhiqin, Hou Liwei, Wang Zongxiu

KJ-92-3-38

98

Kunlun Opening-Closing Tectonics

 1992

 

3

Jiang Chunfa, Yang Jingsui, Feng Binggui,

Zhu Zhizhi, Zhao Min

KJ-92-3-38

99

Study on Devonian-Carboniferous Boundary in Luhua of Guizhou, China

 1992

 

3

Ji Qiang, Wei Jiayong, Wang Zengji, Wang Shitao, Sheng Huaibin

KJ-92-3-39

100

The Stratigraphic-Palaeontological Provinces and Sedimentation of Different Terranes in the Qinghai - Tibet Plateau

 1992

 

3

Liu Xun, Fu Derong, Yao Peiyi,

Liu Guifang, Wang Naiwen

KJ-92-3-40

101

The Characteristics and Formation Mechanism of Volcanism in the King George Island and the Fields Peninsula of West Antarctica and Comparison with the Surrounding Regions

 1992

 

3

Li Zhaonai, Liu Xiaohan, Zheng Xiangshen,

Shang Ruxiang, Wang Bixiang

KJ-92-3-41

102

Fuzzy Mathematical Clustering Analysis of Diatom and Chrysophyceae in the Sediments of Xihu in Chinese Antarctic Great Wall Station and Its Environmental Evolution

 1992

 

3

Li Jiaying, Zhang Yucai

KJ-93-3-13

              103

Major Metamorphic Groups and Metamorphic Evolution in Qinling Orogenic Belt

 1993

 

2

Liu Guohui, Zhang Shouguang, You Zhendong,

Suo Shutian, Zhang Guowei

KJ-93-2-51

104

Early Precambrian Granulite in China

 1993

 

2

Shen Qihan, Xu Huifen, Zhang Zongqing,

Gao Jifeng, Ji Chenglin

KJ-93-2-50

105

Metallogenic Conditions and Prospecting of Chromium-Bearing Rock Mass in West Junggar

 1993

 

3

Bao Peisheng, Wang Xibin

KJ-93-3-10

106

Study on Isotopic Chronology of Qinling, Kuanping and Taowan Groups in the Metamorphic Strata in the North Qinling Mountains

 1994

 

2

Zhang Zongqing, Liu Dunyi, Fu Guomin,

Zhang Qiaoda, Wang Jinhui

J-94-2-36

107

The Tectonic Evolution of Lithosphere, Mafic - Ultramafic Complexs, and the Mineralization Characteristics in North China Block

 1994

 

3

Bai Wenji, Zhou Meifu, Hu Xufeng,

Chai Yaochu, Zheng Xinhua

J-94-3-94002

108

An Excellent Upper Devonian Standard Section in South China: Lali Section

 1995

 

2

Ji Qiang, W. Ziegler

J-9520

109

Ordovician Biofacies, Sedimentary Facies and Paleogeographic Characteristics in the Lower Yangtze Area

 1994

 

3

Lai Caigen, Jin Ruogu, Lin Baoyu,

Huang Zhigao

KJ-94-3-94005

110

The Jurassic-Cretaceous Coal-Bearing Strata and Coal-Accumulation Regularity in China

 1994

 

3

Wang Sien, Zhang Zhicheng, Yao Peiyi,

Liu Guifang, Yu Qingshan

KJ-94-3-94005

111

The Formation and Evolution of Ferruginous Rocks in Gongchangling, Liaoning

 1994

 

3

Wan Yusheng

KJ-94-3-94006

112

Kieselguhr in China and Its Application

 1994

 

3

Huang Chengyan

KJ-94-3-94007

113

Geological Map of the Qinling-Daba Mountain and Its Adjacent Areas (1: 1,000,000) and the Instruction, the Geological and Structural Features of the Qinling-Daba Mountain and Its Adjacent Areas

 1995

 

2

Fan Benxian (3), Zhang Erpeng, Niu Daowen,

Huo Youguang, Zhang Fang

J-95

114

Metallogenesis of Microorganism and Polymetallic-Nodule Organism

 1995

 

3

Wang Chongyou, Jin Ruogu, Shen Guimei

J-9518

115

Metallogenic Conditions and Substance Composition of Mirabilite In Dalate, Inner Mongolia

 1995

 

3

Min Longrui, Qu Yihua, Chen Yuhua

J-9519

116

Overview on Metallogenesis of Metal Minerals in the Qinling-Daba Mountain

 1995

 

3

Geng Shufang, Yan Keming, Zhou Weiqin,

Xiang Liwen, Fan Benxian

K-9521

117

Magmatic Activity and Lithospherical Evolution in the Qinghai-Tibet Plateau

  1995

 

3

Huang Huaizeng, Wang Songchan, Xiao Yijun

J-9523

118

Study on the Dynamics of Lithosphere

1995

 

3

Huang Huaizeng, Wu Gongjian, Liu Hepu

 

119

Study on the Emplacement Age, Deformation of the Rock Bodies Dissolving the Oresof Mudu Gold Mine and Its Relationship with Metallogenesis

1995

 

4

Zhang Dequan, Xu Honglin, Sun Guiying

J-95

120

Study on 40Ar-39Ar Dating Using Laser Micro Probe

1995

 

3

Chen Wen, Luo Xiuquan, Zheng Baoying

K-9570

121

The Quaternary Geological Map (1: 2,500,000) of the People's Republic of China and Its Adjacent Sea Areas and Instructions

1993

2

1

Cooperation project Min Longrui (the sixth (1993) National Natural Science Award (5) Ministerial Science and Technology Award (5)

 

122

Ophiolite and Blueschist in Southwestern Tianshan Mountains

1996

 

2

Tang Yaoqing, Gao Jun, Zhao Min, Li Jinyi, Wang Jun

Z9302708

 National Prize for Natural Sciences

123

Development on the Standard Materialfor Samarium-Neodymium Geological Age

1996

 

3

Zhang Zongqing, Ye Xiaojiang, Tang Suohan

KJ-96-2-7

124

The Genetic Strata of the Sinian - Lower Cambrian in the Southern Part of Liaodong Peninsula

October, 1997

 

2

Qiao Xiufu, Song Tianrui, Li Haibing,

Gao Linzhi

KJ-96-3-15

125

Geologic Map of Antarctica (1: 5,000,000)

October, 1997

 

2

Chen Tingyu, Xie Liangzhen, Zhao Yue, Ren Liudong, Shen Yanbin, Li Guangcen, Liu Ping, Wang Yanbin Wang Zhenyang, Yao Yupeng

KJ-97-2-13

126

Study on Sediments with an Age of over 3500 Years in Kunming Lake, the Summer Palace

October, 1997

 

2

Huang Chengyan, Kong Zhaozhen, Pu Qingyu,

Min Longrui, Ji Chaoyu, Shen Guimei

KJ-97-2-8

127

Tectonics and Evolution of the Northern Terrane of the Qinghai-Tibet Plateau

October, 1997

 

3

Chen Bingwei, Yao Peiyi, Guo Xianpu,

Fu Derong, Dong Xuebin

KJ-97-2-16

128

Structural Magmatic Belt and the Metallogenic Regularity and Prospecting Direction of Au-Uranium Polymetallic Deposits in Zhenping-Danfeng Area

October, 1997

 

3

Zhang Shouguang, Lu Xinxiang, Yang Chonghui

KJ-97-3-106

             129

Tethys Evolution of China and Its Adjacent Areas (Monograph)

1997

1

 

Huang Jiqing, Chen Bingwei

Declare by School, National Prize for Progress in Science and Technology

130

Discovery of 8 Platinum Group Minerals and 2 Element Valences (Trivalent Platinum and Trivalent Iridium) in Yanshan Area

October, 1998

 

1

Yu Zuxiang

KJ-98-1-9

131

The Atlas of Ferrous Metals, Nonferrous Metals of China

October, 1998

 

2

Liu Lansheng, Xie Liangzhen, Zhang Yuxu, Li Yongsen, Tong Lianfang, Hu Ying, Jiang Shijun

KJ-98-2-53

132

The Ductile Shear Belt and Dynamics of the Main Continental Mountain Chains in China

October, 1998

 

2

Xu Zhiqin, Zhang Jianxin, Xu Huifen, Wang Zongxiu, Li Haibing, Cui Junwen, Yang Tiannan

KJ-98-2-56

133

The Quaternary Environment in Eastern China

October, 1998

 

3

Lin Jingxing, Zhang Jing, Lin Fang, Zhang Jianhua

KJ-98-3-199

134

Volcanic Rocks in the King George Island and the Fields Peninsula in West Antarctica

October, 1998

 

3

Li Zhaonai, Zheng Xiangshen, Liu Xiaoghan, Shang Ruxiang, Jin Qingmin

KJ-98-3-239

135

A Comprehensive Study on the Geological Transect of Yadong - Golmud in Qinghai-Tibet Plateau

January, 1993

 

2

Wu Gongjian, Cui Junwen, Huang Huaizeng, Liu Xun, Gao Rui

92-KJ-2-2-2(补)

136

Lithospheric Deformation and Dynamics of the Qinghai-Tibet Plateau

January, 1992

 

3

Cui Junwen, Zhu Hong, Wu Changde

92-KJ-3-48(补)

137

Gold Resources in Volcanic Areas of China (1: 5,000,000)

October,2002

 

2

Li Zhaonai, Wang Bixiang, Yang Yueqing, Shi Renleng, Shi Sen

KJ2002-2-33-D

138

Asia-Europe Geological Map (1: 5,000,000)

October,2003

 

2

Li Tingdong, Geng Shufang, Yan Keming, Fan Benxian, Chen Bingwei, Li Guangcen, Liu Shuwen, Ju Yuanjing, Zhao Yue, Ren Liudong

KJ2003-2-05-D1

139

The Discovery of the Oldest Rock with an Age of 3.8 Billion Years in China and the Evolution of the Archean Crust in Anshan

October,2004

 

1

Liu Dunyi, Wan Yusheng, Song Biao, Wu Jiashan, Geng Yuansheng, Zhang Zongqing

KJ2004-1-07-D1

140

Yang Yuanwai, Jinger Ditch 1: 50,000 Regional Geological Survey

December, 2004

 

2

Min Longrui, Chi Zhenqing, Zhu Guanxiang, Zhang Yuhua, Jiang Fuchu, Tian Shugang, Cai Kaiyun, Meng Xianfeng, Wang Shubing, Li Jinhong

KJ2004-1-13-D1

141

The Solid Fuel Nonmetallic Minerals Atlas in China

December, 2004

 

2

Wang Yongqin, Xie Liangzhen, Zhang Jiangying, Fan Kaiqiang, Zhang Yuxu, Cheng Shoude, Yao Wuyuan, Zhu Junting, Wen Ziren, Han Junqing

KJ2004-2-43-D1

142

Data Sharing and Comparison of Deep Geophysical Exploration Data

December, 2004

 

2

Gao Rui, Wu Zhongyu, Li Yingkang, Wei Wenbo, Guan Ye, Jin Xu, Li Qiusheng, Zhang Jisheng, Shi Danian, Liu Guoxing

KJ2004-2-53-D2

143

A Comprehensive Study on the Jehol Biota and Its Related Strata of Late Cenozoic in Western Liaoning, China

2005

 

1

Ji Qiang, Chen Wen, Wang Wuli, Jin Xiaochi, Zhang Jianping, Liu Yongqing, Zhang Hong, Yao Peiyi, Ji Shu’an

KJ2005-1-09-D1

144

Geological and Geophysical Comprehensive Study on the Geological Transects in the Tianshan Mountains (the Duzi Mountain)-Kunlun Mountains (Quan Shuigou) Area

2005

 

2

Xiao Xuchang, Liu Xun, Gao Rui, Li Qiusheng, Luo Zhaohua, Yao Peiyi, Fu Derong, Xie Liangzhen, Guan Ye, Wang Yong

KJ2005-2-42-D1

145

The Giant UHP Metamorphic Belt and the Convergence of Northern and Southern Plates in China

2005

 

2

Yang Jingsui, Zhang Jianxin, Wu Cailai, Meng Fancong, Li Haibing, Song Shuguang, Shi Rendeng, Qi Xuexiang, Pei Xianzhi, Xu Zhiqin

KJ2005-2-43-D1

146

Mesozoic and Cenozoic Igneous Rocks in Eastern China and the Deep Process and Gold Deposits in Igneous Areas in China

2005

 

2

Li Zhaonai, Quan Heng, Lin Baoqin, Mao Jianren, Li Hansheng, Mu Ruishen, Li Zhitong, Wu Cailai, Zhang Zhaochong, Hao Yanli

KJ2005-2-48-D1

147

Geological Atlas of China

2006

 

1

Ma Lifang, Qiao Xiufu, Fan Benxian, Ding Xiaozhong, Xu WeiLing, Liu Xun, Yao Dongsheng, Zhang Dequan, Gu Pengpai, Jiang Shijun, Zhao Rushi, Wang Dehua, Jiao Shuqin, Xu Shaozhong

KJ2006-1-06-D1

148

Age and Isotopic Geochemical Characteristics of Fe Nb Ree Deposit and Jinchuan Copper-Nickel Deposit

2006

 

2

Zhang Zongqing, Tang Suohan, Yuan Zhongxin, Bai Ge, Wang Jinhui

KJ2006-2-48-D1

149

Study on the Characteristics and Environmental Evolution of Weng'an Biota

2007

 

2

Yin Chongyu, Liu Yongqing, Gao Linzhi, Wang Ziqiang, Tang Feng, Liu Pengju

KJ2007-2-13-R1

150

Integration and Innovation of the Continental Scientific Drilling Program in China

2008

2

 

Xu Zhiqin, Wang Da, Yang Wencai, Zhang Wei, Yang Jingsui, Jin Zhenmin, Zhang Xiaoxi, Liu Fulai, Zhang Zeming

2008-J-210-2-03-D2

151

Continental Deep Subduction and Scientific Drilling

2008

 

1

Xu Zhiqin, Yang Jingsui, Zhang Zeming, Liu Fulai, Li Tianfu, Luo Liqiang, Huang Li, Xu Yu, Tang Zemin, Zhang Zhongming, Chen Shizhong, Zhan Xiuchun, Meng Fancong, Qi Xuexiang, Xue Huaimin

KJ2008-1-01-D1

 

Collisional Orogenesis and Metallogenesis of the Qinghai-Tibet Plateau

2009

 

1

Hou Zengqian, Wang Erqi, Mo Xuanxue, Pan Guitang, Ding Lin, Wang Anjian, Zhang Zhongjie, Li Guangming, Luo Zhaohua, Tang Juxing, Qin Kezhang, Xu Yigang, Qu Xiaoming, Wang Zongqi, Yang Zhusen

KJ2009-1-02-D5

152

Geophysical Survey and Information Technology Application of Continental Scientific Drilling Program

2009

 

2

Yang Wencai, Su Dechen, Cheng Zhenyan, Yu Changqing, Sun Aiping, Zhu Guangming, He Lijuan, Liu Yin, Qian Hui, Li Huimin

KJ2009-2-06-D1

153

Demonstration Research on Remote Sharing of Large Scientific Equipment - Demonstration System of Ion Probe

2009

 

The third prize in Beijing

Liu Dunyi, Xiong Hangchuang, Zhang Yuhai, Fang Xiang, Tian Di, Yang Zhiqing

No.2009电-3-003

 

Investigation and Evaluation of Paleontological Geological Heritage Resources in Henan

2009

 

2

Lv Junchang

No.0018801

154

Mechanism of Terrain Amalgamation, Collisional Orogeny and Uplift of Qinghai-Tibet Plateau

2010

 

1

Yang Jingsui, Xu Zhiqin, Li Haibing, Zhang Jianxin, Wu Cailai, Jiang Mei, Qi Xuexiang, Meng Fancong, Chen Songyong, Qian Fang, Cui Junwen, Chen Wen, Yao Jianxin, Tian Shugang, Su Dechen

KJ2010-1-04-D1

155

Study on the Major Geological Problems of Granite in China

2010

 

2

Xiao Qinghui, Wang Tao, Deng Jinfu, Mo Xuanxue, Lu Xinxiang, Hong Dawei, Xie Caifu, Luo Zhaohua, Qiu Ruizao, Wang Xiaoxia

KJ2010-2-14-D1

156

Metamorphic Basement Evolution of the Western Margin of the Yangtze Platform

2010

 

2

Geng Yuansheng, Yang Chonghui, Wang Xinshe, Du Lilin, Ren Liudong, Zhou Xiwen

KJ2010-2-53-D1

 

Deep Prospecting of Baiyun Iron Deposit and Utilization of Metallogenic Theory to Predict the Prospecting Areas Around Baiyun’ebo Deposit

2010

 

2

Zhang Yuxu

2010-J-011-2-05-R2

157

Mechanism of Terrain Amalgamation, Collisional Orogeny and Uplift of Qinghai-Tibet Plateau

2011

2

 

Yang Jingsui, Xu Zhiqin, Li Haibing, Zhang Jianxin, Wu Cailai

2011-Z-104-2-03-D1

158

Spatial Database of 1:1,000,000 Geological Map of China

2011

 

2

Ding Xiaozhong, Li Tingdong, Zeng Yong, Yao Dongsheng, Zhang Qinghe, Geng Shufang, Ju Yuanjing, Han Kunying, Chen Anshu, Liu Yanxue

KJ2011-2-14-D1

 

The Geological Theory Innovation and Major Prospecting Breakthrough of Qinghai-Tibet Plateau

2011

National Science & Technology Progress Award (special class)

 

Zhang Hongtao, Pan Guitang, Hou Zengqian, et al.

2011-J-252-0-01-D06

159

Three-Dimensional Lithospheric Structure of China

2013

 

1

Li Tingdong, Yuan Xuecheng, Xiao Qinghui, Huang Zongli, Ye Tianzhu, Geng Shufang, Fan Benxian, Gao Rui, Xiao Xuchang, Zhu Jieshou, Deng Jinfu, Yao Bochu, Zhang Xingzhou, Yang Wencai, Lu Fengxiang

KJ2013-1-10-D1

160

Comparative Study on Spatial-Temporal Evolution and Tectonic Background of Granitic Magma in Major Orogenic Belts of China and Asia

2015

 

1

Wang Tao, Tong Ying, Wu Cailai, Wang Xiaoxia, Zhang Lei, Guo Lei, Xie Caifu, Li Zhipei, Zhang Hongrui, Han Baofu, Mao Jianren, Li Shan, Hong Dawei, Zhang Jianjun, Wang Yanbin

 

161

The Metamorphism and Tectonic Evolution of Southern Qinghai-Tibet Plateau

2015

 

2

Zhang Zeming, Dong Xin, Xiang Hua, Lin Yanhao, Ding Huixia, Wang Jinli, Liu Feng, He Zhenyu, Wang Wei, Li Wangchao

 

162

Theoretical Innovation and Prospecting Breakthrough of Lead-Zinc Polymetallic Deposits in Sanjiang Orogenic Belt

2016

 

1

Hou Zengqian, Pan Tong, Song Yucai, Li Shijin, Yang Tiannan, Sun Zekun, Yang Zhusen, Wang Fuchun, Liu Yingchao, Zhao Chengxiang, Zhang Hongrui, Wang Bingzhang, Tian Shihong, Wang Yuankui, Lu Haifeng

 

163

 International Geological Map of Asia (1: 5,000,000)

2016

 

1

Ren Jishun, Niu Baogui, Wang Jun, Jin Xiaochi, He Zhengjun, Qiu Yan, Jiang Lan, Xia Linyin, Gao Linzhi, Yang Chonghui, Wang Tao, Zhou Guoqing, Li Huaikun, Mao Jianren, Zhao Lei

 

164

The Formation and Evolution of the Early Precambrian Crust in the North China Craton

2017

 

1

一Wan Yusheng, Dong Chunyan, Xie Hangqiang, Liu Shoujie, Xie Shiwen, Ma Mingzhu, Liu Dunyi

 

165

Study on the Dinosaur Fossil Group in Western Henan

2017

 

2

Lv Junchang, Xu Li, Jia Songhai, Pu Hanyong, Zhang Jiming, Chang Huali, Shen Caizhi, Qin Shuang, Dou Jinglei, Wei Xuefang

 

The first winning institution of the unmarked achievements is not Institute of Geology

The exhibition of the 153th achievement requires the permission of Liu Dunyi.
6740410